Uppförandekod CryptoParty Stockholm

CryptoParty Stockholm är ett inkluderande event där alla är välkomna oavsett ålder, etnicitet, kön, sexualitet eller religion - för att diskutera och lära sig mer om kryptering i en miljö med ömsesidig respekt, tolerans och uppmuntran.Vi vill att alla deltagare ska ha en trevlig och utvecklande upplevelse. Därför förväntas alla deltagare vara schyssta och visa respekt för varandra.

För att tydliggöra vad som förväntas så måste alla deltagare, talare, utställare och volontärer på CryptoParty Stockholm följa den här uppförandekoden. Den gäller under hela evenemanget.

Vi strävar efter att erbjuda en rolig, pedagogisk och vänlig atmosfär vid det här evenemanget.

Tänk på vad du säger. Kom ihåg att sexistiska, rasistiska och andra utestängande skämt kan vara stötande för dem omkring dig. De är inte lämpliga på CryptoParty Stockholm.

Var snälla mot varandra. Förolämpa inte och tala inte nedsättande till någon deltagare. Deltagare som bryter mot dessa regler kan bli ombedda att lämna CryptoParty Stockholm omgående.

Trakasserier omfattar kränkande verbala kommentarer om kön, sexuell läggning, funktionshinder, utseende, kroppsstorlek, etnicitet eller religion, pornografiska bilder på offentliga platser (inklusive presentationsbilder), avsiktliga hot, förföljelse, oönskade fotografier eller inspelning, ihållande störningar i samtal, olämplig fysisk kontakt och ovälkommen sexuell uppmärksamhet.

Deltagare som uppmanas att sluta med sitt olämpliga beteende eller sina trakasserier förväntas göra det omedelbart.

Om någon hör eller ser en talare eller deltagare som visar nämnda beteende, bör kontakta DFRI eller Sparvnästet direkt. Alla klagomål till DFRI och Sparvnästet kommer att förbli konfidentiella, tas på allvar, undersökas och behandlas på lämpligt sätt.

DFRI eller Sparvnästet kan vidta någon eller flera av följande åtgärder: den påstådda gärningsmannen/gärningskvinnan kan bli ombedd att ändra sitt beteende. Om beteendet fortsätter så kan den påstådda gärningsmannen/gärningskvinnan uppmanas att omedelbart lämna platsen och/eller komma att förbjudas att delta i framtida evenemang och händelsen kan rapporteras till polisen.

Sparvnästet och DFRI är medvetna om det ansvar som krävs för att säkerställa ett framgångsrikt och produktivt CryptoParty Stockholm. Om en incident inträffar kommer Sparvnästet och DFRI framföra en formell ursäkt till de förolämpade och åtgärder kommer att vidtas för att se till att det inte händer igen.

Denna uppförandekod gäller alla som deltar på CryptoParty Stockholm, oavsett om man är deltagare, talare, sponsor, media eller arrangör.